Veřejná zakázka: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přimda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8347
Systémové číslo: P17V00000055
Evidenční číslo zadavatele: S932/2017/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.01.2017
Nabídku podat do: 02.02.2017 09:30
Otevírání obálek: 02.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přimda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Bor č. 59
Opravy budou provedeny ve dvou úsecích. Bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a středech o tl. 10 cm v prvním úseku v rozsahu 564,4 m2 (obě krajnice o š. 2 x 0,5 m a 0,7 m střed. Dále dojde k výřezu krajnic dle staničení v rozsahu 40 % - 665,6 m2 a čištění příkopů dle staničení v rozsahu 642 m. Odstraněný materiál bude rozprostřen v místě mimo stávající příkopy. Poté na stávajícím krytu dojde k jeho rozrytí, úpravě pláně se zhutněním a obnově krytu ze ŠD 0 – 22 mm, tl. 8 cm v prvním úseku a 6 cm v úseku druhém. Zároveň dojde v opravovaných úsecích k navrácení příčného sklonu cesty do původní hodnoty 3%.
LC Mílov č. 133
Opravy budou provedeny celoplošně v celé délce cesty. Bude provedeno odstranění nánosů na krajnicích a odstranění nánosů spolu se znečištěným krytem na povrchu cesty o tl. 10 - 20 cm. Odstraněný materiál bude využit k terénním úpravám četných děr nacházejících se podél trasy opravované cesty. Po odstranění nevhodného materíálu na stávajícím krytu dojde k jeho rozrytí, úpravě pláně se zhutněním, doplnění KHD 32 – 63 mm, tl. 10 cm a obnova krytu ze ŠD 0 – 22 mm, tl. 6 cm s tím, že štěrkodrť se prakticky zavibruje do podkladu. Zároveň dojde k navrácení příčného sklonu cesty do původní hodnoty 3%. Ve staničení 0,292 – 0,455 km bude vrstva odstraňovaných nánosů o Tl. 20 cm a tl. doplňovaného kameniva 32 – 63 tl. 15 cm. Ve staničení 0,000 – 0,069 km se nebudou odstraňovat nánosy z krytu cesty ani se nebude doplňovat kamenivo 32 – 63. Na konci úpravy bude upravena stávající točna.
LC Od Březí
Opravy budou provedeny dle staničení v celé délce cesty. V celé délce cesty dojde k odstranění nánosů na krajnicích a středu cesty v tl. do 10 cm v ploše 3932 m2 (2 x š. 0,5 m krajnice + 1 x š. 0,5 střed – 73 m2 u opravy kolejí ) a pročištění příkopů o celkové délce 2392 m. Na 5 úsecích o celkové délce 523 m dojde k rozrytí zbytků stávajícího krytu, úpravě pláně se zhutněním a obnově krytu ze ŠD 0-32 o tl. 6 cm. Na 9 úsecích o celkové délce 633 m dojde k odstranění znečištěného původního krytu o do tl. 10 cm o výměře 1266 m2, dále k rozrytí zbytků stávajícího krytu, úpravě pláně se zhutněním, doplnění KHD 0-63 o tl. 10 cm a obnově krytu ze ŠD 0-32 o tl. 6 cm. Na 1 úseku o délce 158 m dojde k odstranění znečištěného původního krytu o do tl. 15 cm o výměře 316 m2, dále k rozrytí zbytků stávajícího krytu, úpravě pláně se zhutněním, doplnění KHD 0-63 o tl. 15 cm a obnově krytu ze ŠD 0-32 o tl. 6 cm. V místech stržených nánosů na krajnicích a středu cesty, mimo opravované úseky bude opraven narušený kryt cesty posypem lomovými výsivkami 35 kg/m2 o výměře 1961 m2. Dále se v trase nachází 4 úseky s mírně jednostranně vyjetými kolejemi o délce 146 m2 , kde nedojde ke stržení nánosů na krajnicích, ale doplnění ŠD o tl. 10 cm a šíři 1 m – celková výměra bude 146 m2 a 1 výtluk (4 m2) – rozrytí, úprava pláně, doplnit KHD 32-63 tl. 10 cm a ŠD 0-32 tl. 6 cm. Odstraněný materiál bude rozprostřen v místě mimo stávající příkopy. Zároveň dojde v opravovaných úsecích k navrácení příčného sklonu cesty do původní hodnoty 3%. Nakonec bude nově osazeno 12 ks ocelových svodnic o délce 5 m do betonového lože dle výkresu. Při opravě dojde také k výřezu náletových dřevin na krajnicích o celkové výměře 5 500 m2 a vyvětvení okolo cesty stojících stromů ze strany přiléhající k cestě o celkové délce 1000 bm.

Místo plnění: Lesní správa Přimda, k.ú. Staré Sedlo u Tachova, Borovany u Boru, Strachovice u Bernartic, Březí u Tachova, Nahý Újezdec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 436 465 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky