Veřejná zakázka: LC Bitá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8351
Systémové číslo: P17V00000059
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-008420
Datum zahájení: 20.01.2017
Nabídku podat do: 09.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 09.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bitá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaný stav:
Na komunikaci v celé délce bude provedeno očištění od nánosů, nátěr spojovací emulzí, vyrovnávací vrstva obalovanou asfaltovou směsí tl.40mm v úseku km 0,014-3,361 (50mm v úseku km 3,361-3,883, navíc doplnění výtluků asfaltovou obalovanou směsí v tomto úseku), spojovací asfaltový postřik a na to položen asfaltový koberec střednězrnný tl.60mm v celé délce.
Dále bude nově vytvořeno celkem 25 skládek na dřevo (část bude vytvořena rozšířením sjezdů) ve skladbě: sejmutí ornice tl.200mm, úprava a zhutnění pláně, podkladní kamenivo fr.32/63 tl.200mm, kamenivo fr.0/63 tl.100mm.
Dále budou vybourány celkem 3 stávající propusty, které budou nahrazeny novými s odpovídajícím DN dle platných norem. U dalších 2 stávajících propustů budou vybourána nevyhovující čela a postavena nová. Dále budou realizovány nové 4 propusty DN 600 z důvodu zlepšení funkce odvodnění.
Dále bude vybouráno celkem 6 ks stávajících hospodářských sjezdů (HS) DN400 a budou postaveny nové HS DN500 včetně čel, 6 ks stávajících HS bude vyčištěno, u 2 ks stávajících HS budou vybourána a postavena nová čela a bude vystavěno celkem 9 ks nových HS DN500 včetně čel.
Bude provedeno napojení (sjezdy) na přilehlé asfaltové komunikace (celkem 5 ks). Dále budou zpevněny sjezdy na svážné (17 ks na HS viz výše, dále dalších 11 ks sjezdů bez trubního propustku) ve skladbě: sejmutí ornice tl.200mm, úprava a zhutnění pláně, podkladní kamenivo fr.32/63 tl.200mm, kamenivo fr.0/63 tl.100mm.
Místo plnění: p.č.1685/3, k.ú.Šilheřovice, LS Ostrava, Revír Šilheřovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 364 681 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky