Veřejná zakázka: Hromnice-úprava Býkovského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8359
Systémové číslo: P17V00000067
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/165
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.11.2015
Nabídku podat do: 08.12.2015 09:30
Otevírání obálek: 08.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hromnice-úprava Býkovského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se vyčištění koryta Býkovského potoka od sedimentů a pláví a dále budou provedeny prořezávky břehového porostu v intravilánu obce Hromnice. V rámci prací budou dle projektové dokumentace realizovány pouze stavební objekty SO 01 – Pročištění koryta a SO 03 Pročištění koryta, odstranění sedimentu.
Rozsah akce je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Hromnice – úprava Býkovského potoka“, SO 01 – Pročištění koryta a SO 03 – Pročištění koryta, odstranění sedimentu, vypracované firmou Aquatest a.s.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
• Závané stanovisko k zásahu do VKP.
• Souhlas LČR, s.p. LS Plasy o uložení pařezů.
• Souhlas s ohlášením udržovacích prací – MěÚ Nýřany, OŽP ze dne 8.6.2015.
• Stanovisko obce Hromnice ze dne 24.6.2014.
• Rozhodnutí o povolení ke kácení obce Hromnice ze dne 14.7.2015.
• Vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. ze dne 24. 6. 2015 a ze dne 16. 11. 2012.
• Vyjádření ČRS, ZÚS ze dne 11. 6. 2015 a ze dne 16. 11. 2012.
• Vyjádření správců IS.
• Souhlas s uložením odpadu na skládku S-00 Němčičky.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Místo plnění: Hromnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 308 907 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky