Veřejná zakázka: Zelenka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8364
Systémové číslo: P17V00000072
Evidenční číslo zadavatele: 953/2017/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.01.2017
Nabídku podat do: 06.02.2017 08:00
Otevírání obálek: 07.02.2017 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zelenka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude provedena těžba břehového porostu na vodním toku Zelenka a jeho levostranném přítoku (přípravné práce před realizací revitalizace toku na pozemku p.č. 3034, k.ú. Jadrná), při které bude odstraněno 432 kusů stromů a 100m2 křovin. Těžební zbytky (nehroubí - větve a křoviny) budou štěpkovány. Veškerá dřevní hmota je ve vlastnictví objednatele.
Místo plnění: k.ú. Jadrná, okr. Rychnov n. Kněžnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 243 730 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky