Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U Sandnerova mýna a oprava LC Rampa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002406
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 837
Systémové číslo: P15V00000837
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2012
Nabídku podat do: 11.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 11.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U Sandnerova mýna a oprava LC Rampa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty Sandnerův mlýn v délce 850 m a šířce 3,5 m včetně točny. Vše bude provedeno dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Dále se jedná o opravu lesní cesty Rampa kde bude provedena úprava pláně, pomístní zpevnění štěrkem včetně zakalení a hutnění instalace ocelových svodnic, zpevnění brodů a zbudování odvodňovacích per.
Rekonstrukce a oprava je hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 434 116 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky