Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U Prasečí Boudy - LS Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8370
Systémové číslo: P17V00000078
Evidenční číslo zadavatele: S919/2017/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2017
Nabídku podat do: 16.02.2017 09:30
Otevírání obálek: 16.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U Prasečí Boudy - LS Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty ve stávající trase. Po rekonstrukci bude lesní cesta vykazovat kvalitu třídy 2L. Konstrukční vrstvy budou provedeny z HDK 32/63 a ŠD 0/32 se zakalením drobným kamenivem fr. 4/8 mm. Příčný sklon min. 3 %. V úseku 0,0432 - 0,490 km dojde kvůli neúnosnému podloží ke změně v konstrukční skladbě a to doplněním lomového kamene, HDK 0/63, geotextílie a vrstvy fr. 0/32.
Odvodnění bude řešeno podélnými odvodňovacími příkopy s lichoběžníkovým profilem, 2 ks příčných trubních propustků s čely vyzděnými z lomového kamene opatřenými betonovými římsami o průměru 530 mm, ocelovými svodnicemi a dlážděným rigolem v místě obratiště.
Místo plnění: LR Říčky, k.ú. Panské Pole

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 838 713 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky