Veřejná zakázka: LC Velečínská a LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8371
Systémové číslo: P17V00000079
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-012502
Datum zahájení: 31.01.2017
Nabídku podat do: 23.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 23.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Velečínská a LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Velečínská:
Budovaná lesní cesta je v kategorii 1L/3,5/30 – šířka lesní cesty odpovídá 3,00m a 2x0,25m nezpevněné krajnice. Návrhová rychlost Vn má hodnotu 30km/h. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. Lesní cesta bude provedená z asfaltobetonu, krajnice budou provedeny ze štěrkodrti ŠD fr.0/63. Součástí výstavby jsou hospodářské sjezdy, které budou provedené ze štěrkodrti ŠD fr.0/63.
Lesní cesta Nad Ostroveckou hájenkou
Šířka lesní cesty odpovídá 3,00m a 2x0,25m nezpevněné krajnice. Návrhová rychlost Vn má hodnotu 30km/h. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. Lesní cesta bude provedená z asfaltobetonu, krajnice budou provedeny ze štěrkodrti ŠD fr.0/63. Součástí výstavby jsou hospodářské sjezdy, které budou provedené ze štěrkodrti ŠD fr.0/63 a následně utažené lomovými výsivkami. Dojde k výstavbě dvou trubních propustků DN 600 s délkou 5,00m a 7,50m. Čela závěrných zídek budou mít šířku 0,60m. Čela budou provedena z haklíkového zdiva. Horní vrstva čela bude provedena z betonového věnce tl.0,10m s výztuží při horním povrchu. Výztuž – KARI síť O8/100/100 bude provařena s trny, které budou osazeny v ose čela ve vzájemné vzdálenosti 0,30m. Úroveň čela bude ve stejné úrovni jako niveleta lesní cesty. Příkop bude na vtoku i na výtoku v délce 10,00m upraven, v délce 2,00m bude vtok i výtok vydlážděn.
Místo plnění: Kraj Plzeňský, Okres Plzeň sever, Obec Velečín, k.ú. Velečín, p.p.č. 817/1, 1316

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 154 086 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky