Veřejná zakázka: LC Uhlířská II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8374
Systémové číslo: P17V00000082
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2017
Nabídku podat do: 16.02.2017 10:30
Otevírání obálek: 16.02.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Uhlířská II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta je navržena na kategorii 2L 4,0/30, volná šířka koruny 4,-m, základní šířka vozovky 3,- m s oboustrannými zemními krajnicemi š. 0,5m.
Příčný sklon vozovky jednostranný 3 %, sklon zemní pláně 3 % a sklon krajnic 6 %.
Konstrukce vozovky - na upravenou a zhutněnou zemní pláň ( Edef2 = 45 MPa ) bude položena konstrukce vozovky:
- posyp lomovými výsivkami 2 x 30kg/m2
- kamenivo drcené fce 32 – 63 100 mm
- vibrovaný štěrk 150 mm
- štěrkodrť fce 0 – 63 200 mm
Celkem 450 mm
Stejná konstrukce bude i na nových hospodářských sjezdech.

Zatrubňované hospodářské sjezdy jsou navrženy z trub PVC korugovaných SN 8 DN 400. Čela dl. 2,- m budou vyzděna z lomového kamene, římsy dl. 2, - m z prostého betonu C 16/20 . Propustky z trub PVC korugovaných SN 8 DN 600. Čela dl. 3,- m budou vyzděna z lomového kamene , římsy dl. 3,- m z železobetonu C16/20 – XF1, výztuž z oceli 10505 ( R12).
Stejná konstrukce bude i na nových hospodářských sjezdech.

Místo plnění: Stavba bude realizována na pozemku Lesy České republiky s.p. na parcele č. 578 v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 764 437 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky