Veřejná zakázka: Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5 - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8390
Systémové číslo: P17V00000098
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/160
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.12.2016
Nabídku podat do: 06.01.2017 08:00
Otevírání obálek: 06.01.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5 - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby Kralická obora 2 RN LP Oslavy v km 34,5.
Projektová dokumentace bude řešit výstavbu 2 vodních nádrží, jejíchž hlavním účelem bude zadržení vody v krajině pro zlepšení biodiverzity. Nádrže nebudou budovány za účelem intenzivního chovu ryb. V km cca 1,1 a 1,3 budou vybudovány zemní homogenní hráze o délce cca 100 a výšce 4 - 5m ( bude upřesněno po zaměření a následném výběru nejvhodnějšího profilu pro zřízení hrází). Délka vzdutí při zátopách cca 180m, plochy cca 1ha. Součástí nádrží bude bezpečnostní přeliv s kapacitou Q50 – Q20 (záleží na hydrotechnických výpočtech), vypouštěcí zařízení – uzavřený dvoudlužový požerák. Návrhový průtok bezpečnostního přelivu bude řádně, písemně, projednán s VD-TBD a.s. Zátopy budou upraveny tak, aby bylo dosaženo co největší možné plochy vodní hladiny.
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: od km 1,100 do km 1,500 tj. 400m.

Místo plnění: k.ú. Náměšť nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky