Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8398
Systémové číslo: P17V00000106
Evidenční číslo zadavatele: S915/2017/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-009177
Datum zahájení: 08.02.2017
Nabídku podat do: 27.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 27.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celoplošná oprava povrchu lesní cesty 1L asfaltovým betonem. Po pokládce vyrovnávací vrstvy z ACP 16 v tl. 5 cm bude položena obrusná vrstvy z ACO 11 v tl. 4 cm. Aplikován bude spojovací postřik z asfaltu.
Oprava povrchu naváže na provedení následujících prací.
Rekonstruováno bude celkem 5 ks TP DN 600, 14 ks hospodářských propustků DN 400. Tyto TP a HP budou provedeny z plastových korugovaných trub. Čela a kalové jímky TP budou provedeny z lomového kamene na CM. Štěrkodrtí bude zpevněno celkem 33 hospodářských nájezdů. Bude provedena oprava ocelových zábradlí. V jednom úseku bude ocelové zábradlí nahrazeno dřevoocelovými svodidly. Dle potřeby, zejména v obloucích, bude provedeno rozšíření stávající LC včetně podkladních vrstev vozovky. Vyčištěny budou zemní příkopy a trubní propustky.
Místo plnění: k.ú. Jestřabice, Čeložnice, Bohuslavice u Kyjova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 937 246 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky