Veřejná zakázka: Trnovský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8407
Systémové číslo: P17V00000115
Evidenční číslo zadavatele: 953/2017/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.02.2017
Nabídku podat do: 20.02.2017 08:00
Otevírání obálek: 21.02.2017 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trnovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky na Trnovském potoce bude provedeno pokácení 8 ks vzrostlých topolů podél přilehlé hospodářské budovy (dožívající vzrostlé stromy ohrožují přilehlý zemědělský objekt pádem větví na střechu popř. na hospodářská zvířata na pastvině). Níže po toku bude provedena probírka BP – odstranění nezdravých a nevhodně rostoucích dřevin (17 ks stromů a 54 m2 křovin). Křoviny a větve budou kompletně zlikvidovány dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou. Předmětné dřeviny se nacházejí na pozemku p.č. 3216 v k.ú. Trnov (majetek státu s právem hospodaření pro LČR).
Místo plnění: k.ú. Trnov, okr. Rychnov nad Kněžnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 111 171 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky