Veřejná zakázka: BP Chomýž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8409
Systémové číslo: P17V00000117
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.02.2017
Nabídku podat do: 22.02.2017 09:30
Otevírání obálek: 22.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chomýž
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Rusava v říčním kilometru 20,700 – 22,700 (2000 m), k.ú. Jankovice u Holešova a Chomýž plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu. Probírka je dělána z podnětu OÚ Chomýž. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Rusava
IDVT: 10100163
ČHP: 4-12-02-1240
k. ú.: Jankovice u Holešova, Chomýž
ř. km: 20,700 – 22,700

Při plánované probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace údržbových prací "BP Chomýž", zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 76562042, DIČ: CZ6953203488 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Jankovice u Holešova, Chomýž

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 401 101 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky