Veřejná zakázka: BP Břenůvka ř. km 0,000-0,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8411
Systémové číslo: P17V00000119
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2017
Nabídku podat do: 23.02.2017 09:30
Otevírání obálek: 23.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Břenůvka ř. km 0,000-0,400
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění břehového porostu dle projektu BP za účelem budoucí realizace povolené stavby „Břenůvka ř.km 0,000-0,400 – stabilizace koryta“ . Bude provedena těžba objednatelem vyznačených dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Břenůvka v ř. km 0,000-0,400 v k.ú. Jeřmaň. Součástí díla je i následné odvětvení odstraněných stromů a likvidace hmoty nehroubí, přičemž vzniklá dřevní hmota vzniklá na pozemcích s právem hospodaření pro LČR,s.p. bude zhotovitelem odkoupena. Dřevní hmota vzniklá na pozemcích ve vlastnictví obce bude ponechána na místě vzniku (mimo místa, kde hrozí splavení do koryta toku) a předána vlastníkovi (Obec Bouzov). Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu a technické zprávy BP.

Vodní tok : Břenůvka
IDVT: 10194928
ČHP : 4-10-02-1140
k.ú.: Jeřmaň
ř. km: 0,000 – 0,400, v úseku od soutoku s VT Třebůvka

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků. Zakázka bude provedena dle technické zprávy BP „BP Břenůvka, ř. km 0,000-0,400" zpracované včetně příloh a rozpočtu správcem toku Jiřím Pniokem a dle podmínek vyjádření (součást výše uvedené dokumentace) všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projekt BP.

Místo plnění: k.ú. Jeřmaň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 292 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky