Veřejná zakázka: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075 - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8425
Systémové číslo: P17V00000133
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2017
Nabídku podat do: 09.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 09.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075 - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou stávajících kamenných přehrážek spočívající v jejich vybourání a nahrazení novými konstrukcemi:
- Na VT Komora je přehrážka navržena jako betonová s tlamovým otvorem a dvěma otvory pro převedení vyšších průtoků. Přelivná hrana a tlamový otvor budou obloženy kamenem.
- Na VT PP Komory je přehrážka navržena jako betonová se stálým nadržením vody, okna pro převedení vyšších průtoků budou umístěna nad základem v různé výšce. Přelivná hrana bude obložena kamenem.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10217468, 10216410, čhp 2-02-01-0410, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Holčovice, k.ú. Spálené, Dlouhá Voda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 430 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky