Veřejná zakázka: Mezinský potok v km 0,000-1,590 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8426
Systémové číslo: P17V00000134
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2017
Nabídku podat do: 09.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 09.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mezinský potok v km 0,000-1,590 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na opravu a rekonstrukci podélného opevnění a příčných objektů, včetně odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Mezinský potok v intravilánu obce Mezina. Jedná se o úsek toku v ř. km 0,000-1,590.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10210490, čhp 2-02-02-048, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Mezina, k.ú. Mezina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky