Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení 2LC na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8428
Systémové číslo: P17V00000136
Evidenční číslo zadavatele: S932/2017/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2017
Nabídku podat do: 10.03.2017 10:30
Otevírání obálek: 10.03.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení 2LC na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pod Trabenem
• oprava a tech.zhodnocení stávající LC Pod Trabenem
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 3,460km
• přibližná nadmořská výška:680 - 710m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky,místy zvodnělá, nedostatečné odvodnění
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty, sanace rozměklého úseku cesty, doplnění konstrukce lesní cesty, zpevnění HS, skládkovišť a točny. Dolnění ŽB svodnic
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les

LC Nad Štolou
• oprava a tech.zhodnocení stávající LC Nad Štolou
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,100km
• přibližná nadmořská výška:700 - 720m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje,značně zvodnělá, nedostatečné odvodnění
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty, sanace rozměklého úseku cesty, doplnění konstrukce lesní cesty, zpevnění HS a skládkovišť. Doplnění ŽB svodnic
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: CHKO Slavkovský les


Místo plnění: LS Toužim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 892 094 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky