Veřejná zakázka: Oprava a modernizace kanceláře Bukovinka 39

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002427
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 843
Systémové číslo: P15V00000843
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/079
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.06.2012
Nabídku podat do: 12.07.2012 07:30
Otevírání obálek: 12.07.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace kanceláře Bukovinka 39
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Budova bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl 14 cm. Fasáda bude opatřena dekorativní silikonovou omítkovinou odstínu dle výběru investora, dále bude provedena výměna stávajících dřevěných oken za nové plastové. V uliční i dvorní části bude zřízeno podbití střechy. Kolem objektu budou zbudovány okapové chodníčky vyplněné kačírkem. Stávající konstrukce schodiště včetně stříšky ve dvorní části bude rozebrána a nahrazena novou dřevěnou. Dále bude zbudován ve dvorní části skladovací přístřešek. Stávající brána a část plotu bude odstraněna a nahrazena dvěma novými branami.
Stávající konstrukce schodiště v uliční části bude rozebrána a nahrazena novou dřevěnou. Na konstrukci dřevěné terasy ve dvorní části budou na její střechu dodány polykarbonátové desky v odstínu dle barvy investora. Konstrukce terasy bude před instalací polykarbonátových desek obroušena a opatřena lazurovacím lakem Luxolem ve třech vrstvách.
Místo plnění: k.ú. Bukovinka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 784 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Bučovice, Zámek 1, 685 01 Bučovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky