Veřejná zakázka: LC Mokrá - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8439
Systémové číslo: P17V00000147
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 07.03.2017 11:00
Otevírání obálek: 07.03.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mokrá - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající lesní cesty třídy a kategorie 2L-3,5/20 v délce 1,396 km. Stávající směrové ani výškové vedení se nemění. Navržená konstrukce: fr. 0/63 mm v tl. 200 mm po zhutnění, fr. 0/22 mm v tl. 100 mm po zhutnění s posypem fr. 2-5 mm 15 kg/m2 se zhutněním. Spádové poměry – jednostranný příčný sklon min. 3%! Oprava lesní cesty dále řeší – oprava zpevnění sjezdů na okolní cesty (7x, celkem 336,5 m2), opravy stávajících propustků (2x DN 400, 4x DN 600), oprava 2ks kamenných svodnic dl. 5 m, čištění příkopů v celkové délce 925 bm, odstranění pařezů 9ks, odstranění náletu 66 m2, oprava zpevnění skládek dřevní hmoty (3x, celkem 227 m2). Investiční část stavby řeší: zřízení nového propustku DN 600 dl. 5,0 m v km 1,154; rekonstrukci komunikačního připojení na silnici číslo III/26325 - připojení bude zhotoveno z asfaltobetonu o rozm. 117 m2 a bude zde zřízen propustek DN 400 dl. 12,5 m
Místo plnění: p.p.č. 1026/1, 1028 k.ú. Rybniště; p.p.č. 593/1, 591 k.ú. Horní Chřibská

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 644 666 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky