Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Kamenohorská II. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8441
Systémové číslo: P17V00000149
Evidenční číslo zadavatele: S919/2017/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-011911
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 14.03.2017 10:00
Otevírání obálek: 14.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Kamenohorská II. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta třídy a kategorie 1L 4,0/30 s povrchem z penetračního makadamu. Předmětem opravy a rekonstrukce LC bude rozrytí stávající konstrukční vrstvy, její zesílení s provedením dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Odvodnění bude zajištěno pročištění, obnovou, případně novými trubními propustky, pročištěním stávajících podélných příkopů a zřízení příčného sklonu vozovky. Hospodářské sjezdy a skládky dřevní hmoty budou zpevněny ŠD fr. 0/63.
Místo plnění: k.ú. Mor. Kamenná Horka, Sklené u Svitav, Boršov u Mor. Třebové, Pohledy, obec Moravská Třebová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 038 744 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky