Veřejná zakázka: LC Přes Dubák a Dubákem okružní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8446
Systémové číslo: P17V00000154
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-018638
Datum zahájení: 24.02.2017
Nabídku podat do: 27.03.2017 10:00
Otevírání obálek: 27.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Přes Dubák a Dubákem okružní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Přes Dubák:
Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce zemní lesní cesty, která má v současné době kategorii 2L/3,0/20. Rekonstrukce se dotkne 1 025,00m lesní cesty a lesní cesta bude zařazena do kategorie 1L/3,5/30. Na lesní cestě jsou vyjeté koleje, výtluky a ve svažitých částech erozní rýhy. Na LC je absence podélného a příčného odvodnění. Cílem rekonstrukce je celoroční zpřístupnění. Lesní cesta bude provedená z asfaltobetonu, krajnice budou provedeny ze štěrkodrti ŠD fr.0/63. Součástí výstavby jsou hospodářské sjezdy a jedno skládkoviště, které budou provedené ze štěrkodrti ŠD fr.0/63 a následně utažené lomovými výsivkami na lesní cestě bude umístěna jedna ocelová závora.
Konstrukční skladba lesní cesty je zvolena dle Katalogu polních cest, změna 2. Na zemní pláň bude provedena vrstva drceného kameniva hrubého fr. 32/63 v tl 200mm po zhutnění, následuje druhá vrstva ŠD fr.0/32 v tl. 150mm po zhutnění. Vrstva obalovaného kameniva v tl. 80mm následuje Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 a na závěr vrstva asfaltového betonu ACO 11 v tl.40mm. Součástí stavebních prací je i výstavba hospodářských sjezdů v počtu 13 ks. Konstrukce nájezdů na navazující cestní síť je řešená jako štěrková o vrstvě 300 mm kameniva fr. 0 – 63 po zhutnění a konstrukce bude utažena lomovou výsivkou fr.0-4 v množství 2x 35 kg/m2.
Lesní cesta Přes Dubák začíná napojením na nezpevněnou polní cestu, stejným způsobem je ukončená. V km 0,248 a km 0,280 se na lesní cestu Přes Dubák napojuje lesní cesta Dubákem okružní. V místě napojení dojde k zalití spár asf. modifikovanou zálivkou .

Lesní cesta Dubákem okružní
Jedná se o rekonstrukce zemní lesní cesty, která má v současné době kategorii 3L/3,0/15. Rekonstrukce se dotkne 1 843,00m lesní cesty a lesní cesta bude zařazena do kategorie 1L/3,5/30. Na lesní cestě jsou vyjeté koleje, částečně je cesta dlouhodobě podmokřená. Na LC je absence podélného a příčného odvodnění. Cílem rekonstrukce je celoroční zpřístupnění výše uvedených pozemků pro lesnickou techniku a zajištění řádného lesnického hospodaření. Lesní cesta bude provedená z asfaltobetonu, krajnice budou provedeny ze štěrkodrti ŠD fr.0/63. Součástí výstavby jsou hospodářské sjezdy v počtu 8 ks a dvě skládkoviště, které budou provedené ze štěrkodrti ŠD fr.0/63 a následně utažené lomovými výsivkami. Dojde k osazené dvou ocelových závor
Konstrukční skladba lesní cesty je zvolena dle Katalogu polních cest, změna 2. Na zemní pláň bude provedena vrstva drceného kameniva hrubého fr. 32/63 v tl 200mm po zhutnění, následuje druhá vrstva ŠD fr.0/32 v tl. 150mm po zhutnění. Vrstva obalovaného kameniva v tl. 80mm následuje postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 a na závěr vrstva asfaltového betonu ACO 11 v tl.40mm. V první části lesní cesty nebyla na pláni naměřená požadovaná únosnost. V tomto úseku bude na pláň položena výztužná geotextílie a konstrukční skladba se zvětší o jednu vrstvu štěrkodrti v tl. 0,15m. na lesní cestě budou rozšířeny oblouky na 5 m šíře.
Lesní cesta Dubákem okružní začíná napojením na nezpevněnou polní cestu.

Místo plnění: k.ú. Vroutek parc.č. Parc. č. 6224, 6279, 6280, 6218 k.ú. Vroutek , ORP Podbořany, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 136 108 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky