Veřejná zakázka: RN Na Pískách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8450
Systémové číslo: P17V00000158
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.02.2017
Nabídku podat do: 07.03.2017 09:30
Otevírání obálek: 07.03.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RN Na Pískách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je situována v lesním komplexu Na pískách v aluviální nivě Arnoltického potoka, který v dotčené lokalitě protéká v poměrně hlubokém sevřeném údolí. Hráz budoucí nádrže je navržena v místě lokálního zúžení údolí. Území je z velké části zalesněné, niva je místy porostlá trávou a keři. Napříč částí území prochází lesní cesta. Nadmořská výška terénu je zde 355 až 360 m n. m. Arnoltický potok protéká dotčeným územím v korytě širokém cca 1,50 m a hlubokém okolo 0,50 m. Území je nezastavěné.
Místo plnění: LS Frýdlant, k.ú. Dolní Řasnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 180 880 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky