Veřejná zakázka: Voldušský potok ř.km 6,890 - 7,610

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8453
Systémové číslo: P17V00000161
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2017
Nabídku podat do: 27.02.2017 07:30
Otevírání obálek: 27.02.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Voldušský potok ř.km 6,890 - 7,610
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o odtěžení náplavu z koryta toku Voldušskéhopotoka, ČHP 1-11-01-01-0330, v ř. km 6,89 až 7,403 s vyjímkou zakryté části toku na návsi v obci, a v úseku ř. km 7,511 až 7,558. Součástí akce je rovněž údržba břehového porostu v úseku ř. km 7,403 – 7,61, kde bude provedeno pokácení a prořez náletových dřevin a odstranění buřiny a křovin, rostoucích v průtočném profilu koryta toku. Účelem stavby je obnovení průtočné kapacity koryta toku a zlepšení odtoku vody v předmětném úseku. Bude odtěženo 396 m3 náplavu, s odvozem na skládku a uložením sedimentu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, uvažováno je odvezení a uložení na skládku kompostárny Mýto. Bude pokáceno 52 ks náletových dřevin do průměru kmene 30cm, 5ks náletových dřevin do průměru kmene 50cm, prořezáno 9ks náletových dřevin do průměru kmene 30cm, 8 ks náletových dřevin do průměru kmene 50cm a pokáceno 436 m2 náletových křovin průměru větví do 10cm. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 09/2016 vypracované Ing. Ludvíkem Krejčíkem, ČKAIT 0301276, PROJEKTPLAN CZ s.r.o., Atelier Karlovy Vary, Kosmonautů 718/6, 360 05 KarlovyVary a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky. Na akci byl Městským úřadem Rokycany vydán souhlas s ohlášením udržovacích prací č.j. MeRo/5172-1/OŽP/16 ze 3.10.2016 a dále:
- Souhlasné vyjádření k PD „Voldušský potok, ř. km 6,89-7,61“ obce Volduchy zn. 400/2016/OU z 20.10.2016
- Souhlasné vyjádření ČRS ZPČ ÚZ. SVAZ zn. 376/16 z 20.10. 2016
- Souhlasné Závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM 5036-2/2016 ze 7.10.2016
- Rozhodnutí KÚPK odbor životního prostředí č.j. ŽP/16874/16 ze dne 18.10.2016
- Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru živ. prostředí, souhrnné stanovisko k PD zn. MeRo/5452/OŽP/16 ze dne 24.10.2016
- Rozhodnutí MěÚ Rokycany – souhlas k zásahu do VKP zn. MeRo/5451/OŽP/16-6 ze dne 7.12.2016
- Rozhodnutí Obecního úřadu Volduchy o povolení kácení zn. 400/2016/OU-8 ze dne 12.12.2016
- Vyjádření správce povodí, Povodí Vltavy zn. 54692/2016-342/Li z 20.9.2016
- Vyjádření SPÚ – souhlas se vstupem na pozemky
- Vyjádření souhlasů vlastníků pozemků v korytu potoka, 43x; k přístupu 8x; sousedních pozemků 11x
- Závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, č.j. HSPM- 5036-2/2016 RO ze 7.10.2016
- Vyjádření KHS PK č.j. KHSPL 24444/21/2016 ze dne 24.10.2016
- Vyjádření CETIN č.j.698878/16 ze dne 3.9.2016
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100624498 ze dne 3.9.2016
- Sdělení o existenci komunikačního vedení spol ITC Services, a.s. zn. 0200494476 ze dne 3.9.2016
- Stanovisko RWE zn. 5001371200 ze dne 20.9. 2016
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v o.p. sít TI spol. T-Mobile Czech. Rep. a.s. zn. E24680/16 ze dne 3.9.2016
- Vyjádření o existenci vedení VVKS a vš. podm. ochr. vedení spol. UPC Česká republika, s.r.o.

Místo plnění: k.ú. Volduchy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 719 494 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky