Veřejná zakázka: BP Besének - Lomnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8454
Systémové číslo: P17V00000162
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2017
Nabídku podat do: 07.03.2017 08:00
Otevírání obálek: 07.03.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Besének - Lomnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu Besének v k.ú. Lomnice u Tišnova v délce cca 1200 m, km 7,700 - 8,900. V rámci prací dojde k odstranění 204 ks stromů a 220 m2 keřů z průtočného profilu, bránících plynulému odtoku vod toku. Dále bude provedeno odstranění - vysbírání napadávek případně nápěchů a větví stromů z průtočného profilu toku. Zhotovitel je povinen zpracovat číselník dřevní hmoty.
Místo plnění: K.ú. Lomnice u Tišnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 101 518 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky