Veřejná zakázka: Oprava LC Ivestiční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8456
Systémové číslo: P17V00000164
Evidenční číslo zadavatele: S932/2017/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2017
Nabídku podat do: 16.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 16.02.2017 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Ivestiční
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na této cestě budou opraveny místy se vyskytující výtluky, a to asfaltovým betonem ACO tl. 60 mm v délce opravované LC 5,5 km o celkové výměře 900 m2. U hlubokých výtluků dojde k podbalení
v množství 91 t ACO. Dále bude odstraněn nános písku na středu vozovky v celkové výměře 55 m2.

Místo plnění: k.ú. Plavno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 943 462 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky