Veřejná zakázka: BP Kovalovický potok v k.ú. Viničné Šumice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8458
Systémové číslo: P17V00000166
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2017
Nabídku podat do: 08.03.2017 08:00
Otevírání obálek: 08.03.2017 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kovalovický potok v k.ú. Viničné Šumice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Práce budou zahrnovat výřez křovin a dřevin z průtočného profilu koryta vodního toku a výchovnou probírku. Výřez křovin bude proveden na pravém břehu na šikmou výšku 1,5 m a na levém břehu v rozsahu celého svahu. Dále bude výřez křovin uskutečněn na pravostranném přítoku, vedle přejezdu přes vodní tok, na vzdálenost 3m. Jedinci, co jsou označeni svislou reflexní barvou, NEBUDOU KÁCENI!!! Stromy určené k odtěžení jsou označené reflexní barvou (tečkou), a to v množství 74 ks [vrba 35x (do O 10 cm), vrba 4x (do O 15 cm), vrba 5x (do O 20 cm), vrba 2x (do O 40 cm), vrba 1x (do O 115 cm), olše 22x (do O 10 cm), ořešák 1x (do O 15 cm), akát 2x (do O 10 cm), mirabelka/švestka 1x (do O 10 cm), jabloň 1x (do O 15 cm)]. Dále se odstraní náletové křoviny/dřeviny o ploše 427 m2.
Křoviny, větve a těžební zbytky budou likvidovány (likvidace v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění). Surové kmeny budou soustředěny na skládky (na pozemek p.č. 262/11), kde budou na základě protokolu předány/prodány.
Práce je vhodné provádět šetrně z důvodu blízké místní komunikace, úpravy vodního toku a existence podzemního vedení sítí. Kácení vrby s O do 115 cm je potřeba provést směrově tak, aby strom spadl směrem ke státní komunikaci, protože na přilehlé pole není mimo dobu zámrzu povolen vstup. Nesmí také dojít k poškození upraveného koryta, místní komunikace a k poškození blízkého pole na západ od káceného stromu i blízké trafostanice.
Kácení bude provedeno v termínu 20.3.-31.3.2017. Termín 1.4.-.10.4.2017 je určen na provedení úklidu dřevních zbytků a odvoz dřeva.
Místo plnění: K.ú. Viničné Šumice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 68 121 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky