Veřejná zakázka: BP Kloboučka v km 0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8459
Systémové číslo: P17V00000167
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2017
Nabídku podat do: 08.03.2017 08:00
Otevírání obálek: 08.03.2017 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kloboučka v km 0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. V rámci prací bude provedeno odtěžení 2 ks stromů s 1x směrovým kácením (strom s označením č.13) a s 1x postupným kácením (strom s označením č.12). Stromy určené k odtěžení jsou vyznačeny reflexní barvou pod čísly 12 a 13. Průměr stromů na pařezu je do 1,3m a do 1,2m. Dále budou pod stromy, z důvodu umožnění pohybu, vyřezány křoviny o ploše 30m2. Zhotovitel je povinen vzniklou dřevní hmotu (hroubí) od objednatele odkoupit za cenu 500Kč/m3. Cena za pokácenou dřevní hmotu je stanovena v m3 bez DPH.
Větve a těžební zbytky budou likvidovány (likvidace v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění). Těžební zbytky nesmí být v dané lokalitě páleny! Surové kmeny a větve do průměru 7cm budou soustředěny na skládku poblíž pařezu, kde budou na základě protokolu (číselníku) prodány.
Kácení bude provedeno v termínu 20.3.-31.3.2017. Do 10.4.2017 bude proveden úklid dřevních zbytků a odvoz dřeva.
Místo plnění: K.ú. Kloboučky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 64 367 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky