Veřejná zakázka: Artmanov horní - PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8462
Systémové číslo: P17V00000170
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.02.2017
Nabídku podat do: 24.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 24.02.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Artmanov horní - PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže Artmanov horní a stabilizaci úseku Artmanovského potoka v km 1,065-1,265.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.
Doplňující informace ke zveřejnění: Po vzájemné dohodě nebyla zpracována část č.7 Zemník a geometrický plán.

Místo plnění: IDVT 10214471, 10215123, čhp 2-04-02-004, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Třemešná, k.ú. Třemešná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky