Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka na stavbě „Mušlov III. v km 5,900-9,900“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8471
Systémové číslo: P17V00000179
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.04.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 09:00
Otevírání obálek: 11.04.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka na stavbě „Mušlov III. v km 5,900-9,900“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování služeb odborně způsobilou osobou v podobě výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") podle zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění a ve smyslu předpisů Lesů ČR, s. p. - pracovního postupu OVH č. 1 „Povinnosti technického dozoru stavebníka“.

Výkon občasného TDS bude v rámci této zakázky prováděn na stavbě "Mušlov III. v km 5,900-9,900“, která je spolufinancována z veřejných prostředků státu (státního rozpočtu) v rámci dotačního programu "Podpora prevence před povodněmi III", podprogram „Opatření podél vodních toků" a z vlastních zdrojů zadavatele. Součástí zakázky je rovněž zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním trvalé stavby místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem.

Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění, a prováděcími předpisy k těmto zákonům.

Vysoutěžená hodnota zakázky na stavební práce: 21 442 093,26 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky na TDS: 350 tis. Kč bez DPHDoplňující informace ke zveřejnění: Na smlouvu o dílo se nevztahuje povinnost uveřejnění.

Místo plnění: IDVT 10216107, k. ú. Třemešná, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky