Veřejná zakázka: Sovadina km 2,650 - 2,950 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8481
Systémové číslo: P17V00000189
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2017
Nabídku podat do: 27.02.2017 11:00
Otevírání obálek: 27.02.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sovadina km 2,650 - 2,950 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace je tvořena jediným stavebním objektem SO1.
Předmětem stavby je provedení údržbových prací vodního toku – odstranění sedimentů a náletových dřevin z koryta vodního toku v km 2,650 – 2,870.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD Sovadina km 2,650 – 2,950 - nánosy" zpracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, ČKAIT 1201995
Místo plnění: k.ú.Sovadina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 414 348 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky