Veřejná zakázka: Oprava a modernizace lesní cesty SV Šraňky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8486
Systémové číslo: P17V00000194
Evidenční číslo zadavatele: S915/2017/020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016475
Datum zahájení: 08.03.2017
Nabídku podat do: 28.03.2017 09:00
Otevírání obálek: 28.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace lesní cesty SV Šraňky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava a modernizace dvou na sebe navazujících stávajících lesních cest LC Přibližovací (165 m) a LC Šraňky (1 947 m) v lokalitě Velický háj (dva stavební objekty). V rámci opravy/modernizace lesních cest dojde k vyprofilování zemné pláně do 4% sklonu. Takto upravená zemní pláň bude sanována vrstvou štěrkodrti fr. 0-125 mm, tl. 200 mm. Na ní bude položena geotextilie tkaná s pevností v tahu 40-80 kN/m2. Dále bude položena nová podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0-63 mm, tl. 200 mm a obrusná vrstva ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tl. 100 mm. Ta bude následně zakalena lomovými výsivkami v množství do 20kg/m2.
Obě lesní cesty budou doplněny o hospodářské nájezdy, výhybny, skládky, svodnice, dále bude v celém úseku obnovena příkopa, včetně trubních a hospodářských propustků.
Návrhové parametry LC Přibližovací/LC Šraňky:
kategorie: 2L – 3,5/20, délka cesty LC Příbližovací 165 m, LC Šraňky 1 947 m, šířka cesty v koruně: 3,5 m, příčný sklon jednostranný 4%, konstrukční vrstvy: LC Přibližovací: ŠD fr. 0-125 mm, tl. 200 mm, geotextilie tkaná pro výztuž a separaci 40-80 kN/m2, zakalení lomovými výsivkami fr. 0-8 mm, hm. do 20kg/ m2, LC Šraňky v km 0,165-0,550 a 0,824-2,112: ŠD fr. 0-125 mm, tl. 200 mm, geotextilie tkaná pro výztuž a separaci 40-80 kN/m2, ŠD fr. 0-63 mm, tl. 200 mm, ŠD fr.0-32 mm, tl. 100 mm, zakalení lomovými výsivkami fr. 0-8 mm, hm. do 20kg/ m2, LC Šraňky v km 0,550-0,824: HDK fr. 63-125 mm, tl. 200 mm (vyrovnání kolejí), ŠD fr. 0-125 mm, tl. 200mm, geotextilie tkaná pro výztuž a separaci 40-80 kN/m2, ŠD fr. 0-63 mm, tl. 200 mm, ŠD fr.0-32 mm, tl. 100 mm, zakalení lomovými výsivkami fr. 0-8 mm, hm. do 20kg/ m2,

Místo plnění: LS Strážnice, revír 8 Javorník, parc.č. 3070/1, k.ú. Velká nad Veličkou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 680 531 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky