Veřejná zakázka: Obnova a využití vápenky Kovářská - Milník 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8499
Systémové číslo: P17V00000207
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014831
Datum zahájení: 14.03.2017
Nabídku podat do: 31.03.2017 09:00
Otevírání obálek: 31.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova a využití vápenky Kovářská - Milník 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:

Jedná se o architektonicko - stavební řešení obnovy historického objektu vápenky, která se nachází v nezastavěné, zalesněné oblasti na okraji vápencového lomu – zhruba 1 kilometr jihozápadně od Kovářské. V současnosti je objekt v havarijním stavu. Jsou navrženy stavební úpravy, respektive opravy, které mají za cíl odstranit stávající havarijní stav a zároveň areál vápenky zpřístupnit a prezentovat veřejnosti.

Obnova Vápenky - 1. Milník
V rámci obnovy objektu vápenky budou provedeny především stavební práce související se statickým zajištěním a realizací opatření zabezpečujících stavbu proti negativnímu působení klimatu. Objekt bude sloužit k prezentaci veřejnosti a podpoře turistického ruchu. Jižní část věže vápenky bude zpřístupněna veřejnosti – vybudováním dřevěné rampy a schodiště se zábradlím. Nutno odstranit náletovou zeleň. Bude provedeno vnitřní nepohledové zastřešení tzv. „zelenou střechou“. Bude provedena stabilizace a vysprávka kamenného zdiva, oprava a konzervace spár. Na vnitřní část jižní věže bude provedeno zastřešení povalového stropu. Povalový strop bude repasován a zakonzervován. Bude provedeno dozdění a statické zajištění kleneb včetně kleneb u otvorů.
V rámci PD je zpracován Milník 2 na výstavbu objektů sloužících jako turistické vybavení, který není součástí této veřejné zakázky.
Místo plnění: k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 760 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky