Veřejná zakázka: Stavební úpravy LC Černá Skalka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8502
Systémové číslo: P17V00000210
Evidenční číslo zadavatele: S921/2017/100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-015097
Datum zahájení: 15.03.2017
Nabídku podat do: 05.04.2017 10:00
Otevírání obálek: 05.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy LC Černá Skalka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta bude upravena do parametrů odvozní cesty 2.třídy. Celková délka trasy je 1555 m. Nová konstrukce vozovky zahrnuje zřízení vrstvy štěrku tl. 250 mm, který bude uzavřen vrstvou štěrkodrti tl. 70 mm a krytu z mechanicky zpevněného kameniva. V převážné délce trasy je navrženo podélné odvodnění s 8 trubními propusty, kde čela budou opatřena z lomového kamene. V úsecích s podmáčenou vozovkou bude provedena sanace neúnosného podloží. Ve 2. části od km 1,100 do KÚ cesta prudce klesá a maximální podélný sklon překročí 16 %. Na LC dojde k lokálnímu směrovému i výškovému vyrovnání. Proto bude nutné provést směrové vytýčení trasy. Základní příčný sklon je navržen střechovitý 3 %. V trase bude vybudováno celkem 7 nových skládek šířky 4 m s krytem z kameniva.
V úseku km 1,505 – KÚ bude vybudována vozovka s krytem ze živice. Vozovka bude před výjezdem na sil. III/20123 plynule rozšířena z 3,5 m na 6,0 m. A zde bude proveden jednostranný příčný sklon 3 % vlevo. Před výjezdem bude vybudován nový trubní propust DN 600 mm dl. 15,0 m a bude opatřen šikmou dražbou z lomového kamene osazeného do betonové lože.
Místo plnění: k.ú. Podmokly nad Berounkou, Čilá

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 355 892 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky