Veřejná zakázka: Markoušovický potok-zkapacitnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8525
Systémové číslo: P17V00000233
Evidenční číslo zadavatele: S953/2017/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-007373
Datum zahájení: 21.03.2017
Nabídku podat do: 26.04.2017 09:00
Otevírání obálek: 26.04.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Markoušovický potok-zkapacitnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru protipovodňového opatření na vodním toku v intravilánu obce Velké Svatoňovice, okres Trutnov.
V úseku délky 269 m bude provedena úprava spádových poměrů koryta vložením příčných balvanitých pasů (33 ks), zkapacitnění ze stávajících 4,1-4,7 m3/s na návrhových 7,3-7,8 m3/s, stabilizace břehů opěrnými zdmi z lomového kamene a kamennou rovnaninou. Celý úsek úpravy tvoří jeden stavební objekt, který je dle PD rozdělen na 11 samostatných dílčích úseků.
Pro navržené konstrukce z lomového kamene – příčný balvanitý pas a rovnaninu bude použit kámen běžně se vyskytující v dotčené oblasti (tj. porfyr melafyr ryolit či žula) shodný pro celý úsek v požadované kvalitě s odběrem z lokalit v regionu stavby. Pro konstrukce pohledového zdiva
opěrné zdi bude použit kámen- žula.
Místo plnění: itravilán obce Velké Svatoňovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 810 301 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky