Veřejná zakázka: LC Bremsberková

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8541
Systémové číslo: P17V00000250
Evidenční číslo zadavatele: S913/2017/111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 10:00
Otevírání obálek: 10.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bremsberková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 1L - s proměnlivou šířkou 3,2 - 3,5m,
živičná penetrace,
délka cesty: 1,8km,
nadmořská výška: 810m,
statut využívání krajiny: CHKO,
Současný stav: Lesní cesta vykazuje pomístní výtluky, ale i souvisle rozpadlý kryt vozovky v celé délce, údržbu vyžaduje i podélné a příčné odvodnění a krajnice.
technické řešení:
Oprava celé LC 1L prostřednictvím vyrovnávky z ACP, na níž bude zhotevana obrusná asfaltová vrstva z ACO, čištění příkopu a stržení krajnice, rekonstrukce poškozených trubních propustků- navýšení světlosti a zvýšení únosnosti..
Fáze 1: zpracování jednoduché projektové dokumentace a výkaz výměr v r. 2016/2017
Fáze 2: Realizace stavebních prací r. 2017
Místo plnění: R1 - Ucháč, k.ú. Přemyslov, obec Loučná nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 238 992 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky