Veřejná zakázka: LC Oborní - most

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8546
Systémové číslo: P17V00000255
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/159
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 11:00
Otevírání obálek: 10.04.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Oborní - most
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V předepsaném rozsahu bude odfrézována obrusná a ložná vrstva vozovky.
Stávající zábradlí bude sneseno a železobetonové římsy zdemolovány. Následně bude odstraněna stávající hydroizolace mostovky. Následně se předpokládá ubourání vrstvy betonu až k horní hraně ocelových nosníků.
Na nosné konstrukci bude provedena nová spřažená železobetonová deska z betonu C30/37 - XC4, XF2. Deska bude sloužit jako podklad pro novou hydroizolaci. Na opěrách budou zřízeny nové železobetonové závěrné zídky. Stávající krátká kamenná křídla budou zdemolována a zřízena nová rovnoběžná křídla charakteru železobetonové úhlové zídky. Následně budou zhotoveny nové železobetonové římsy, kdy římsou vlevo bude provlečen stávající kabel. Poté dojde k položení nové třívrstvé
vozovky. Ponechané části nosné konstrukce a spodní stavby budou sanovány.
Místo plnění: k. ú. Poustka u Frýdlantu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 305 080 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky