Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na Lesní správě Český Krumlov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002443
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 855
Systémové číslo: P15V00000855
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/175
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 223362
Počátek běhu lhůt: 05.07.2012
Nabídku podat do: 06.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 06.08.2012 08:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na Lesní správě Český Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci 3 prašných cest s poničeným štěrkovým krytem. Rekonstrukce bude spočívat v úpravě příčného profilu drceným kamenivem. V 1. části v novém krytu z penetračního makadamu s dvěma uzavíracími nátěry (délka úpravy 3 033 m). V 2. části v novém krytu z asfaltového betonu ( délka úpravy 1 552 m), výměně nevyhovujících a doplnění nových propustů a hospodářských sjezdů, čištění odvodňovacích příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky