Veřejná zakázka: LC HABROVÝ POTOK-stav.úpravy, LC K BEZŮM, LC V KANÁLE-opravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8559
Systémové číslo: P17V00000268
Evidenční číslo zadavatele: S921/2017/111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.03.2017
Nabídku podat do: 12.04.2017 13:00
Otevírání obálek: 12.04.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC HABROVÝ POTOK-stav.úpravy, LC K BEZŮM, LC V KANÁLE-opravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC HABROVÝ POTOK-stavební úpravy asf.cesty z penetračního makadamu v délce 1 334m. Bude pomístně zesílen podklad v kolejích na délce cca 150m, vyspraveny výtluky asf.betonem (22,75 t), celoplošně vyrovnán povrch krytu asf.betonem tl. do 400mm (4 097m2). Bude zřízen nový asf.kryt vozovky tl.50mm a krajnice ze štěrkodrti (1 334 m2). Součástí úprav bude zpevnění tří bočních cest drceným kamenivem (160m), napojení sjezdů na sousední pozemky.

LC K BEZŮM – oprava asf.cesty z penetračního makadamu v délce 1 050m. Po stržení nánosů na krajnicích a v příkopu budou velké nerovnosti podkladu pomístně doplněny kamenivem hrubým drceným, hlubší vyjeté koleje a plošné poruchy podkladu vyrovnány penetračním makadamem hrubým (729 m2), mírné koleje a pokleslé kraje vyspraveny asfaltovým betonem (545 m2). Celoplošná obnova povrchu stříkaným asfaltem (dvojnásobný živičný nátěr s posypem drtí 3 250 m2). Součástí prací bude zpevnění sjezdů na boční cesty drceným kamenivem a opravy propustků.

LC V KANÁLE – oprava asf.cesty z penetračního makadamu v délce 300m stejnou technologií jako LC K Bezům. Vyspravení výtluků, kolejí, pokleslých krajů asf.betonem (243 m2), hrubé nerovnosti PMH (80 m2), celoplošný dvojnásobný živičný nátěr s posypem drtí (1 120 m2), stržení krajnic a čištění příkopů rypadlem.

Místo plnění: k.ú.Roztoky u Křivoklátu(LC Habrový potok),k.ú.Sýkořice( K Bezům,V Kanále)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 879 163 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky