Veřejná zakázka: BP Kocába ř.km. 31,700 – 35,300; SO 05 Náhradní výsadba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8567
Systémové číslo: P17V00000276
Evidenční číslo zadavatele: 954/2017/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2017
Nabídku podat do: 19.04.2017 09:30
Otevírání obálek: 19.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kocába ř.km. 31,700 – 35,300; SO 05 Náhradní výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o realizaci náhradní výsadby v úseku cca 3 km vodního toku Kocába, kde proběhlo rozsáhlé kácení břehového porostu (jednalo se především o jasany napadené houbou Chalara fraxinea). Vysazování 300 mladých stromků bude probíhat prioritně na pozemcích LČR.

Zakládání břehového porostu je plánováno formou skupinové výsadby s vynechanými prostory pro možnost rozvoje keřového patra, zajištění většího oslunění vlastního toku a zvýšení biodiverzity dané lokality. Pro výsadbu je navrženo složení různověkých dřevin, kdy v rámci skupiny porostu bude vysazena vzrostlejší dřevina doplněná o menší stromky téhož druhu. Procentuální zastoupení dřevin je následující: rod javor 50%, dub 20%, jilm 10%, třešeň 20%.

Místo plnění: Daleké Dušníky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 221 358 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky