Veřejná zakázka: BP Výsadby 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8570
Systémové číslo: P17V00000279
Evidenční číslo zadavatele: 951/2017/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2017
Nabídku podat do: 18.04.2017 09:00
Otevírání obálek: 18.04.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Výsadby 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky malého rozsahu je provedení výsadby břehového porostu na březích výše uvedených vodních toků v místech určených správcem toků, zejména u staveb protipovodňových opatření (blíže viz situace 1:1-10 000) bude v rámci péče správce toku o břehové porosty provedena výsadba obalovaných poloodrostků lesních dřevin v celkovém počtu 185 ks, obalovaných sazenic keřů v počtu 110 ks a obalovaných sazenic vrb v počtu 400 ks. Sazenice lesních dřevin a keřů budou umístěny na břehovou hranu koryta toku. Rozmístění sazenic na jednotlivých tocích bude určeno před zahájením prací správcem toků. Místo výsadby upřesní investor při předání pracoviště. Minimální záruka na výsadbu je 36 měsíců. Bližší specifikace rozsahu prací a dodávek sadebního materiálu viz technická zpráva ze dne 28. 3. 2017 zpracovaná Ing. Zdeňkem Peterem.
Místo plnění: IDVT 10210165, 10216297, 10208831, 10100706, 10213722, k. ú. Děhylov a Dobroslavice, Morávka, Vendryně, Nýdek, Mosty u Jablunkova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 61 057 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky