Veřejná zakázka: LC Saská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8576
Systémové číslo: P17V00000282
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/179
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016247
Datum zahájení: 05.04.2017
Nabídku podat do: 26.04.2017 10:00
Otevírání obálek: 26.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Saská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba bude obsahovat 3 stavební objekty:
- SO O1 oprava úseku cca 2800 m dlouhého, pomístné doplnění obrusné vrstvy a výtluků v koruně LC, zhutnění, vyčištění příkopů.
- SO 02 - technické zhodnocení v délce cca 1170 m, doplnění konstrukčních vrstev z drceného kameniva se zakalením žulovým rozpadem (perkem). Odvodnění bude řešeno příčným sklonem povrchu lesní cesty, svodnicemi, drenáží, trubními propustky s čely z lomového kamene a odvodňovacími příkopy. Dle požadavků LS Jablonec budou řešeny hospodářské sjezdy do lesních porostů. Cesta bude ukončena obratištěm.
- SO 03 – stávající trubní propustek bude nahrazen novou konstrukcí.

Místo plnění: Liberec/ Jablonec nad Nisou/ Tanvald

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 477 735 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky