Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Bunkrovka - Mladkovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8585
Systémové číslo: P17V00000291
Evidenční číslo zadavatele: S919/2017/073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-016575
Datum zahájení: 06.04.2017
Nabídku podat do: 26.04.2017 12:00
Otevírání obálek: 26.04.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Bunkrovka - Mladkovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající lesní cesty s povrchem z penetračního makadamu délky 7,219 km. Jedná se o kategorii 1L, šířka pruhu 3,5 m. Na cestě dojde ke kompletní recyklaci zastudena stávající obrusné vrstvy. V místě s vyjetými kolejemi a výtluky dojde k dosypání ŠD. Rozemletá vrstva bude sloužit jako podklad pro netuhé vrstvy. Bude položen infiltrační postřik, ACL 16+ v tl. 50 mm, spojovací postřik a ACO 11 v tl. 40 mm. Bude provedeno rozšíření v obloucích, napojení na stávající lesní síť, zřízení sjezdů do porostů, skládek dřevní hmoty a výhyben. Součástí rekonstrukce je kompletní opravení a doplnění povrchového odvodnění. Dojde k pročištění a reprofilaci příkopů a ke zhotovení příkopů nových. Tvar příkopů bude lichoběžníkový. Dále budou opraveny stávající vyhovující trubní propustky, zřízeny propustky nové a to příčné i podélné. Příčné TP budou z ocelových trub DN 600 s čely dle ČSN 73 6108 Lesní cestní síť. Podélné TP jsou z ocelových trubek DN 530.
Místo plnění: k.ú. Mladkov, k.ú. Lichkov, p.p.č. dle PD

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 962 743 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky