Veřejná zakázka: Vesník, k.ú. Poteč - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8590
Systémové číslo: P17V00000296
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.03.2017
Nabídku podat do: 28.03.2017 10:00
Otevírání obálek: 28.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vesník, k.ú. Poteč - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešený úsek toku se nachází v obci Poteč v ř. km 0,000 – 0,650. Větší část úseku protéká mezi zástavbou, zahradami a mezi místními komunikacemi, tok je z převážné většiny opevněn do lichoběžníkového, místy obdélníkového profilu. Přes tok vedou 4 silniční mosty a několik lávek, jak betonových tak dřevěných. V současné době je tok zanesen vrstvou sedimentu, která snižuje kapacitu koryta.
Přístup k toku je po silnici I/57 a po místních komunikacích v obci. V některých místech k toku přiléhají stavby a ploty, které neumožňují použití mechanizace.
Zakázka bude realizována dle projektové dokumentace „Vesník v Poteči – odstranění nánosů“ vypracované Ing. Jaromírem Skoupilem, PhD, autorizovaným inženýrem pro stavby pro plnění funkce lesa, ČKAIT 1004614.
Stavba se nenachází na území CHKO Bílé Karpaty.

Místo plnění: k.ú.Poteč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 573 780 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky