Veřejná zakázka: Ruda 2-výměna střešní krytiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8594
Systémové číslo: P17V00000300
Evidenční číslo zadavatele: S913/2017/086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2017
Nabídku podat do: 27.03.2017 08:00
Otevírání obálek: 27.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruda 2-výměna střešní krytiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno:
a) rekonstrukce nadstřešních částí komínových těles
Stávající nadstřešní komínová tělesa budou ubourána a materiál uložen do suti na skládku.Nová komínová tělesa budou vyzděna z cihel lícových KLINKER, kód položky CKWR00001. Komíny budou opatřeny komínovou betonovou hlavou tl. 80 mm. Jedno-průduchový komín bude kompletně vyvložkován nerezovou trubkou. U komínkových těles budou osazeny střešní výlezy pro následné revize a čištění komínů. Po provedené opravě a vyvložkování budou provedeny nové revize komínů.
b) zateplení svislých částí střechy
Po demontáži střešní krytiny budou vytvořeny ve stávajícím bednění střechy montážní otvory pro doplnění tepelné izolace. Svislé stěny původní vestavby budou zatepleny svisle dvěma vrstvami tepelné izolace Isover Unirol Profi v tl. 180 mm, tj. celkem 360 mm. Po provedení te-pelné izolace bude provedena zpětná montáž bednění střechy z prken.
Součástí zateplení střechy bude vytvoření dokonalého odvětrání střešní konstrukce.
c) demontáž střešní krytiny a klempířských prvků
Bude provedena demontáž střešní krytiny z asfaltového šindele s odvozem a uložením na skládku.
Klempířské konstrukce a střešní okna budou demontovány tak, aby je investor mohl řádně uskladnit pro případnou opětovnou montáž na jiné stavbě.
d) hromosvod
Stávající hromosvod bude demontován a po dokončení střešní konstrukce proveden nový s napojením na stávající uzemnění. Montáž hromosvodu bude ukončena revizí.
e) střešní krytina a klempířské prvky
Po demontáži stávající střešní krytiny z asfaltového šindele a klempířských prvků bude provedena nová střešní krytina ve skladbě:
? plechová maloformátová krytina klasického čtvercového tvaru kladená na koso, užitná velikost šablony 345x345 mm, síla aluzinkového plechu 0,5 mm, barva černá mat, tří-da EXTRA, povrchová úprava Purex
? bednění z prken SM tl. 24 mm
? kontralatě 60/60 mm - podtěsnění kontralatí - jednostraně lepící butylkaučuková páska nebo těsnící hmota odvětraná vzduchová mezera tl. 60mm difuzně otevřená fólie lehkého typu, doplňková hydroizolační vrstva pro šikmé střechy, stávající bednění z prken SM (po demontáži střešní krytiny prohlédnout, provést případnou výměnu nahnilých prken, očištění povrhu, odstranění vyčnívajících hřebíků apod.)
? stávající nosná konstrukce krovu
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, Ruda 2-provozní budova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 947 188 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky