Veřejná zakázka: LC Skřivánčí -stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8599
Systémové číslo: P17V00000305
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/120
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 27.04.2017 12:00
Otevírání obálek: 27.04.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Skřivánčí -stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Skřivánčí - inv.číslo : 701104
• rekonstrukce stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,0/ 20
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 0,760
• přibližná nadmořská výška: 500 m
• současný stav lesní cesty: celkově nevyhovující stav z důvodů kalamit, nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, absence skládek, nedostatek hospodářských přejezdů, nedostatečná šířka komunikace, zhoršené rozhledové poměry, chybějící točna
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby :
odstranění nánosů krajnic, odstranění křovin včetně kořenů, odstranění pařezů v místě točny a příkopů a související terénní úpravy, zřízení nových skládek včetně zpevnění drceným kamenivem,
rozšíření tělesa cesty v průběhu trasy včetně zemních prací, vybudování nové konstrukce vozovky a nového odvodnění lesní cesty, vybudování nových HP.
Požadovaná konstrukce vozovky : úprava pláně se zhutněním včetně její stabilizace, pokladní a konstrukční vrstvy zkameniva drceného 32-63 mm se zhutněním, posyp krytu kamenivem 8-16 mm, posyp krytu lomovými výsivkami.
Požadovaná šířka v koruně v přímé 3,5 m.

Místo plnění: revír Nové Valteřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 026 340 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky