Veřejná zakázka: Sladský potok PŠ 2010

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002449
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 860
Systémové číslo: P15V00000860
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 223324
Počátek běhu lhůt: 28.08.2012
Nabídku podat do: 19.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 19.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sladský potok PŠ 2010
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dokumentace řeší nápravu povodňové škody na toku Sladský potok. Vlivem vyššího stavu vody došlo k poškození úprav na toku. Projekt řeší zajištění a zpevnění upravených břehů formou kamenných rovnanin a konstrukcí příčných objektů (pasy, prahy, žebra) a opěrné zdi.
Zakázka bude provedena dle prováděcích projektových dokumentací
„Sladský potok PŠ 2010“ zpracovaných firmou Maresa s.r.o., Býšť 260, 553 22, Býšť.
Stavby budou realizovány dle podmínek Souhlasu s provedením ohlášené stavby MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č.j. MěÚ/OŽP/41690/2011/VH/Do-231/1 ze dne 3.10.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 190 073 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky