Veřejná zakázka: LC Pertoltická -SÚLC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8601
Systémové číslo: P17V00000307
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/137
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.03.2017
Nabídku podat do: 31.03.2017 07:45
Otevírání obálek: 31.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pertoltická -SÚLC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo délka opravovaného úseku: 0,800 km. Současný stav lesní cesty: špatné odtokové poměry, koleje.
Technické řešení: doplnění obrusné vrstvy, oprava vyjetých kolejí, asanace eroze, oprava odvod. objektů po příval. deštích.
Místo plnění: LS Frýdlant, k.ú. Poustka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 761 084 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. patro - podací místo - Martina Týlová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky