Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Bahenní a technické zhodnocení lesní cesty Za Židovským hřbitovem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002454
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 863
Systémové číslo: P15V00000863
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/177
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 223418
Počátek běhu lhůt: 05.07.2012
Nabídku podat do: 06.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 06.08.2012 10:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Bahenní a technické zhodnocení lesní cesty Za Židovským hřbitovem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Bahenní: Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 umožňující sezónní provoz. Navržené úpravy mění parametry na kat. 1L 4,0/30 (návrhová rychlost 30 km/h). Postup úprav: odstranění nánosu ze stávající vozovky, čištění příkopů, osazení trubních objektů, sanace stávající vozovky hrubým kamenivem, úprava pláně, v úseku 0,125 - 0,530 položení geotextilie, úprava podkladních vrstev štěrkodrtí a štěrkem, položení obrusné vrstvy z penetračního makadamu, vč. asf. nátěrů, dosypání krajnic. Celková délka úpravy je 1,152 km.
LC Za Židovským hřbitovem: Jedná se o technické zhodnocení LC kat. 3L 3,5/15 na kat. 2L 4,0/30. Postup úprav: uvolnění prostoru pro úpravu odpadních příkopů, osazení dočasného odvodnění, v km 0,175 osazení panelového brodu, odkopávky a násypy včetně zem. prací pro hosp. sjezdy. položení zbývající vozovky včetně obrusných vrstev, zhotovení krajnic ze štěrkodrti 0-63mm. Celková délka úpravy 200 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 958 040 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88, 37136

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky