Veřejná zakázka: LC Přehradní - oprava, LC Pivní - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8637
Systémové číslo: P17V00000343
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-020969
Datum zahájení: 24.04.2017
Nabídku podat do: 18.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 18.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Přehradní - oprava, LC Pivní - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Přehradní –oprava stávající lesní cesty v délce 2,18 km a šířce 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice. Směrové ani výškové poměry se nemění. Stávající živičná vrstva je již poškozená – výtluky, vyjeté koleje. Dojde k vyrovnání stávajícího stavu do původní nivelety asfaltovým recyklátem a ke zhotovení nové asfaltové vozovky v tl. 100 mm (40 + 60 mm). Dále v rámci opravy LC bude provedeno: čištění podélných příkopů, celkem v délce 2,265 km, výměna 15 ks trubních propustků, čištění 3 ks trubních propustků), zpevnění odboček a zpevnění stávajících sjezdů na okolní lesní cesty (celkem 10 ks), zpevnění 1 ks skládky dříví, odstranění křovin, obnova dopravního značení, výměna stávající uzamykatelné závory.
LC Pivní – oprava stávající lesní cesty v délce 2,34 km a šířce 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice Směrové ani výškové poměry se nemění. Stávající asfaltová vrstva je již poškozená – výtluky, vyjeté koleje. Dojde k obnovení asfaltové vrstvy v tl. 100 mm, respektive 85 mm, v závislosti na staničení. V místech s poškozeným podkladem zároveň dojde k jeho opravě, tzn. obnova podkladu HDK tl. 200 mm a vibrovaný štěrk tl. 150 mm, na který přijde asfaltobeton. V rámci opravy dojde dále k: čištění podélných příkopů v délce 1,850 km, výměně 5 ks trubních propustků a 4 ks hospodářských sjezdů, výměně 1 ks ocelové svodnice, opravě 5 skládek dříví, zpevnění sjezdů a odboček na okolní lesní cesty o celkové výměře 1.480 m2. Investiční část opravy řeší doplnění objektů stávajícího příčného odvodnění, a to o 6 ks nových trubních propustků.

Místo plnění: k.ú. Jedlová, Dolní Falknov, Kytlické Mlýny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 309 513 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky