Veřejná zakázka: RVT Uhřínovský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8643
Systémové číslo: P17V00000349
Evidenční číslo zadavatele: S953/2017/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2017
Nabídku podat do: 10.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 10.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Uhřínovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce (investice) – revitalizace řeší vytvoření nového paralelního koryta vodního toku se stávajícím Uhřínovským potokem. Pro rozdělení průtoků bude zbudován pevný rozdělovací objekt. Součástí nového přírodě blízkém koryta bude vytvoření 4 průtočných, 3 neprůtočných a jedné boční tůně. Soutok revitalizovaného koryta a Uhřínovského potoka bude opevněn kamenným záhozem miskovitého tvaru.
Délka stávajícího toku v ose (dle zaměření): 279 m
Délka nově vzniklého paralelního koryta (s průtočnými tůněmi): 393 m
Počet tůní: 8
Celková plocha tůní: 1169 m2
Místo plnění: extravilán, katastrální území Malý Uhřínov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 778 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky