Veřejná zakázka: RN U Fialovy hájenky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8679
Systémové číslo: P17V00000385
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.05.2017
Nabídku podat do: 15.05.2017 13:00
Otevírání obálek: 15.05.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RN U Fialovy hájenky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se stavby RN U Fialovy hájenky. Cílem navržené stavební akce je obnova funkce retenční nádrže. Stavba bude členěna do stavebních objektů: SO-01- zemní hráz, SO-02 – sdružený objekt (výpustné zařízení + bezpečnostní přeliv), SO-03 – zátopa, SO-04- tůně, SO-05- pojízdná koruna hráze. Stávající zemní hráz bude rozebrána včetně výpustného zařízení a čela. Převádění běžných i povodňových průtoků bude zajišťovat sdružený výpustný objekt sestávající z požeráku a bezpečnostního žlabového přelivu. Na spadiště sdruženého přelivu navazuje odpadní plastové potrubí, které je zakončené výtokovým čelem a vývarem z rovnaniny z lomového kamene. Podél levého břehu zátopy (SO-03) bude vyprofilován pás o šířce 4 m, který bude sloužit jako přístup do lesního komplexu pro mechanizaci. Stavební objekt SO-04 sestává ve vybudování průtočné tůně nad vzdutím vodní nádrže. Nad vodní tůní bude realizována průcezná hrázka ze záhozu z lomového kamene, která bude sloužit pro zachycení hrubých splavenin.
Místo plnění: k.ú Jackov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 367 512 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky